Medicina vibratională reprezintă suma tuturor disciplinelor, tehnicilor, metodelor, practicilor care folosesc ca element de bază energia, respectiv: bioenergia, energia cosmică, energia elementelor primordiale – apă, aer, foc, pământ si a tuturor formelor lor de manifestare.
Efluviile aromelor si esentelor sunt un mijloc rapid de evolutie spre portile ceresti, a gândurilor si rugăciunilor noastre. Ele duc o parte din energia spiri-tuală, încărcată cu informatie, profund personală, în astral, locul spre care se îndreap-tă gândul oricărui credincios.
Conceptul de medicină vibratională înglobează tehnici, practici medicale, terapii de relaxare si numeroase căi de vindecare: cristaloterapie, fitoterapie, homeopatie, sacroterapie, acupunctură, esente florale, medicina chakrelor, yoga si altele.
Suntem toti spirit, în esentă, indestructibili si eterni, suntem chipuri ale divinului. Noi detinem un mecanism unic de perceptie care este mintea. Există trei niveluri ale mintii: nivelul instinctual, intelectual si spiritual, iar mintea este concepută pentru a functiona într-o dispunere care implică sase dimensiuni.
Suntem fiinte spirituale, multidimensionale, a căror constiintă continuă să existe după moarte, în planuri superioare. Există spirite care încearcă să comunice cu fiinte încarnate. Spiritele încearcă să ne facă să întelegem că există o continuitate a constiintei după moartea fizică si ele ne dau informatii care să ne ajute să întelegem universul multidimensional, în special cu privire la vindecare si la evolutia spirituală.
Omul trebuie văzut ca un sistem de retele formate din câmpuri complexe de energie, care interferează cu sistemul celular sau fizic.
Energia subtilă joacă un rol deosebit în functionarea la nivel de ansamblu a fiintei umane. Sistemul fizic este unul dintre cele câteva sisteme aflate în echilibru dinamic. Corpurile noastre subtil-energetice, sunt alcătuite dintr-o materie a cărei caracteristici frecventiale sunt diferite în raport cu cele ale corpului fizic.
Energii apartinând unui spectru diferit de frecventă, pot coexista în cadrul aceluiasi spatiu fără ca între ele să se petreacă interactiuni distructive. De asemenea, materia fizică si eterică, pot coexista în acelasi spatiu fără a interfera. Corpurile care functionează la frecvente energetice superioare sunt interconectate si se află în echilibru dinamic cu corpul fizic.
Corpul fizic este atât de puternic conectat energetic de corpul eteric în ceea ce priveste dezvoltarea si evolutia celulară, încât corpul fizic nu ar putea exista fără corpul eteric. Corpul eteric este un corp de materie, denumită materie eterică sau materie subtilă. Singura diferentă între corpul eteric si corpurile superioare tine de caracteristicile de frecventă.
Există canale de schimb energetic specifice, care permit energiei informa-tionale să treacă de la un sistem la altul.
Medicina vibratională foloseste forme specializate de energie cu scopul de a actiona asupra acestor sisteme energetice, în momentul în care acestea suferă un dezechilibru din cauza stării de boală. Prin reechilibrarea corpurilor energetice, se reglează functionarea celulară.
Fiintele umane sunt considerate ca fiind sisteme dinamice de energie. Energia si materia, constituie expresia duală a aceleiasi substante universale. Substanta universală este energia sau vibratia primordială din care suntem făcuti. Forta vitală crează ordine în cadrul sistemelor vii si reconstruieste si reânnoieste în mod constant vehiculul celular de exprimare.
Când forta vitală părăseste corpul, la moarte, mecanismul fizic se dezor-ganizează în mod treptat, transformându-se într-o varietate de elemente chimice. Acesta este unul dintre principiile unice, care face diferenta între sistemele vii si cele nevii.
Medicina vibratională încearcă să trateze fiintele umane cu si prin energie. Aranjamentul molecular al corpului fizic, reprezintă o retea complexă de câmpuri energetice interconectate.
Reteaua energetică reprezentată de carcasa fizică-celulară este organizată si hrănită de sistemele de energie subtilă, care realizează coordonarea dintre forta de viată si corp.
Sănătatea si boala încep la nivelul structurilor energetice. Aceste sisteme unice de energie sunt puternic afectate de emotiile noastre, de echilibrul nostru spiri-tual si de factorii de hrană si de mediu. Aceste energii influenteaază tiparele celulare de crestere în directie pozitivă si negativă.
Dimensiunea spirituală este baza energetică pentru orice viată. Legătura nevăzută între corpul fizic si fortele subtile ale spiritului, este cheia pentru întelegerea relatiei interioare dintre materie si energie.
Medicina vibratională încearcă să vindece boala si să transforme con-stiinta umană, lucrând cu tiparele energetice, care ghidează expresia fizică a vietii. Insăsi constiinta în sine este un fel de energie, una în mod direct relationată cu expresia celulară a corpului fizic. Constiinta participă la continua creare a sănătătii sau a bolii.
Cu cât vom fi mai aproape de a întelege cu adevărat structurile fizice si energetice ale mintilor si corpurilor noastre, cu atât vom fi mai capabili să întelegem natura universului si fortele creatiei, care ne unesc cu Dumnezeu.
Holograma reprezintă o structură energetică de interferentă. In cadrul acestei structuri, fiecare parte contine întregul. Structura holografică se regăseste în structura celulară a tuturor corpurilor vii.
Fiecare celulă contine o copie a structurii ADN matriciale, înglobând informatii pentru a reconstrui un întreg corp uman. Nucleul este un centru de control pentru procesele si interactiunile complexe care au loc între celule. Celula citeste codul genetic, folosind un proces de transcriere.
Câmpul de energie care înconjoară si penetrează sistemele vii este denu-mit corpul eteric si este o structură energetică de interferentă similară hologramei.
Universul este o uriasă structură energetică de interferentă. Când vom ajunge să ne cunoastem pe noi însine într-un mod mai complet, atunci este posibil să întelegem mai bine si universul înconjurător.
Când materia se întâlneste cu antimateria si se anihilează reciproc, atunci se eliberează cantităti mari de energie. Materia este compusă dintr-o întreagă structură cu variatii infinite, de câmpuri energetice. Aceste sunt guvernate de diferite legi ale naturii.
Medicina vibratională se concentrează asupra câmpurilor subtil energetice primare aflate la origine si contribuind la functionarea corpului fizic. Corpul eteric este o structură energetică de tip holografic care dirijează cresterea si dezvoltarea corpului fizic. Natura materiei este pe un nivel de frecventă superioară, iar particulele vibrează la o frecventă mai înaltă si substanta eterică este percepută în mod diferit.
In universul fizic, materia este o substantă care vibrează la o frecventă redusă. Corpul eteric reprezintă o variantă subtilă a corpului fizic. Holograma universală reprezintă o structură energetică de interferentă, care se schimbă permanent. Holograma cosmică este compusă din structuri energetice de interferentă, având frecvente diferite si care se suprapun. Holograma cosmică este văzută ca o alcătuire formată din mai multe holograme, care se întrepătrund si fiecare contine informatii de o natură usor diferită, cu privire la univers.